ทุกข์

ชีวิต  เจ็บป่วย ชรา และความตาย

คือมูลเหตุแห่ง

สถาบันแห่งจิต คุณค่าชีวิตเริ่มด้วย "ศรัทธา"

แนวคิด จุดเริ่มต้น

สถาบันแห่งจิต คุณค่าชีวิตเริ่มด้วย
"ศรัทธา" การศึกษาและการปฏิบัติธรรม คือ การสร้างปัญญา  สถาบันนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อคนทุกชั้น ให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน

ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่คุณมีโอกาสได้ร่วมจรรโลงพุทธศาสนา โดยการร่วมสมทบทุนจองโฉนดที่ดิน เพื่อสร้างพุทธสถานลพบุรี
ศรีสุวรรณภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย

ธรรมมะออนไลน์

ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญฟังเสียงธรรมบรรยาย
คำสอนจาก ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (ที่ปรึกษามูลนิธิพุทธสถานฯ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ 

วิดีโอแนะนำ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ข่าวกิจกรรม

ณ สถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน

พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ   จ.ลพบุรี 

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับพุทธศาสนา

รวบรวมความรู้ พระพุทธศาสนา 
เกร็ดความรู้ คลังสาระ บทสวดมนต์ เพลงธรรมะ พระคาถา ธรรมะปฏิบัติ นิทานชาดก
เพื่อคนไทย และสังคมไทย

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมประมูล
ภาพวาดจากแรงบันดาลใจ

ผลงานจากปลายพู่กันของศิลปินแห่งชาติ ด้านจิตรกรรม ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
รายได้ทั้งหมดเข้าในโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญกับพุทธสถาน
บูชาวัตถุมงคล

รายได้ทั้งหมดเข้าในโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีวรรณภูมิ

เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างและงานส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา