พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

คิดเป็น...ก็เห็นธรรม ๑

คิดเป็น..ก็เห็นธรรม ๒

บุพนิมิตร

ฝนตก 1

ฝนตก 2

มรรควิธี

สู่ทางนำ

อยู่ให้คนประทับใจ จากไปให้คนระลึกถึง

กฎแห่งกำ กฎแห่งแบ 

กุญแจสวรรค์

กุศโลบายคลายความโกรธ

ธรรมะผลิบาน

บุพนิมิตแห่งชีวิตดีงาม

ปาฏิหาริย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ปาฏิหาริย์แห่งปัจจุบันขณะ

มหัศจรรย์แห่งความทุกข์

มายาการของหลอดด้าย

มารดามหาบุรุษ 

สอนวานิชให้เป็นเศรษฐี

๗ สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือชื่อเมื่อแรกเกิดว่า วุฒิชัย บุญถึง หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม


พระมหาวุฒิชัยบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ วัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


ปัจจุบัน

  • ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

  • ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย