ท่องเที่ยวธรรมะ
ภาพถ่ายและวิดีโอที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแหล่งธรรมะ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ครบรสทุกสายการเดินทางกับ จตุธรรมธาตุ
ท่องเที่ยวถิ่นธรรมะ ณ ภาคใต้

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(Temple of the Emerald Buddha Wat Phra Si Rattana Satsadaram)

วิสาขบูชา ๒๕๖๐ : คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี

ตามรอยพระพุทธบาท ชมความสวยงามทิวเขา วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

เที่ยว วัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ)

จาริกแสวงบุญ กราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย-เนปาน นำโดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร 

แหล่งท่องเที่ยวธรรมะในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวธรรมะในต่างประเทศ

เที่ยวมหาเจดีย์ชเวดากอง ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เจดีย์ที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ในองค์เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

เที่ยววัดตองปุ ลพบุรี