ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

กิจกรรมภายในงาน - อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ลงปลูก - หล่อเทียนจำนำพรรษา

- ปลูกต้นไม้ - ปฏิบัติธรรม - เวียนเทียน