วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ มีนัดร่วมบุญใหญ่ เปิดศักราชใหม่ หล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปาง

องค์พระได้รับการออกแบบโดย ศาสตรา จารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเทองหล่อ เริ่มพิธีเวลา ๑๓.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี