พิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒