ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒