ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562