ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

พิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางสมาธิใต้ร่มโพธิ์เหนือมารผจญ ปางพนมมือ ปางโปรดพุทธบิดา ปางทรงพยากรณ์ และปางโปรดองคุลิมาลโจร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทน้ำพุ พระราชวิสุทธิประชานาถ ประธานเททองหล่อ