ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ

ขอเชิญ.....ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง (ปางสมาธิใต้ร่มโพธิ์เหนือมารผจญ, ปางพนมมือ, ปางโปรดพุทธบิดา, ปางทรงพยากรณ์ และปางโปรดองคุลิมาลโจร) องค์พระเนื้อสำริด ที่มีพุทธลักษณะที่ผสมผสาน ระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ ใน วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี