ขอเชิญ...พุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอเชิญ...พุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ในวันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

กิจกรรมภายในงาน

- ธรรมวัด สวดมนต์

- ปฏิบัติธรรม

- เวียนเทียน

- หล่อเทียนจำนำพรรษา