ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ

ขอเชิญ.....ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง (ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, ปางขัดสมาธิเพชร, ปางประทานธรรม, ปางประทานอภัย(นั่ง) และ ปางประทานเอหิภิกขุ) องค์พระเนื้อสำริด ที่มีพุทธลักษณะที่ผสมผสาน ระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ ใน วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี