ประมวลภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางฉันสมอ , ปางทรงรับหญ้าคา , ปางทรงรับผลมะม่วง และ ปางทรงสุบิน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายนยน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานเททองหล่อ