ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ พิธีพุทธาภิเษกและเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรี