ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๘๙ ปาง (ปางประสานบาตร , ปางภัตกิจ , ปางทรงรับอุทกัง และปางปัจจเวกขณะ) องค์พระเนื้อสำริด ที่มีพุทธลักษณะที่ผสมผสาน ระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๙ น. เป็นต้นไป ณ ไร่ใจฟ้า ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี