ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๘๙ ปาง (ปางลองหนาว,

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ๘๙ ปาง (ปางลองหนาว, ปางสดับพิณสามสาย, ปางเสวยมธุปายาส และ ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง) องค์พระเนื้อสำริด ที่มีพุทธลักษณะที่ผสมผสาน ระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี