ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ องค์พระเนื้อสำริด ที่มีพุทธลักษณะที่ผสมผสาน ระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการออกแบบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ประธานพิธีเททองหล่อ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทน้ำ

พุ จังหวัดลพบุรี