มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ มูลนิธิพุทธสถานฯ นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ (เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง และประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ) จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ละชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส โดยมีพระสงฆ์ และประชาชน ร่วมกัน ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน