มูลนิธิพุทธสถานฯ ออกโรงทานและมอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง และกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒ ออกโรงทาน และมอบของขวัญ เนื่องในงานวันเด็ก ณ.โรงเรียนโคกสำโรง