มูลนิธิพุทธสถานฯ มอบของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง มอบของขัวญวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค โรงเรียนบ้านเขาทับควาย โรงเรียนบ้านพรมทิน และโรงเรียนบ้านหลุมข้าว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๖๒