งานประจำปี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

วันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภุมิ นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ (เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง, ประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ) จัดกิจกรรม ทำวัตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมะ เจริญภาวนา สักการะพระรัตนตรัย เป็นอาจาริยบูชา และมุทิตา หลวงพ่อพระราชวิสุทธิประชานาถ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๙ ธันวาคม