กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในการนี้ขอขอบคุณ สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี,และสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทำบุญในวันนี้

ดีจังหวัดลพบุรี,และสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทำบุญในวันนี้