พิธีหล่อพระพุทธรัตนมุนีศรีแก่นนคร (หลวงพ่อแก่นเพชร)

วันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น พระราชวิสุทธิประชานาถ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนมุนีศรีแก่นนคร (หลวงพ่อแก่นเพชร)