ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจร"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพรรษา "ธรรมสัญจร" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ