มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาว สปป.

มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดยพระครูภัทรปัญญาวุธ (เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงและประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานฯ) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาว สปป.ลาว