พิธีหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางสีหไสยาสน์

พิธีหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางห้ามญาติมีนาคปรก เมื่ออาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดจันทร์นอก พระราชวิสุทธิประชานาถ ประธานเททองหล่อ