พิธีเททองหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิปางประทานพรขัดสมาธิเพชร

พิธีหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางประทานพรขัดสมาธิเพชร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระบาทน้ำพุ พระราชวิสุทธิประชานาถ ประธานเททองหล่อ คุณพงศักดิ์ ปิยวุฒิสกุล และครอบครัว เจ้าภาพ