ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิปางประทานพร ขัดสมาธิเพชร

ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธศรีสุวรรณภูมิปางประทานพร นั่งขัดสมาธิเพชร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐6.๐๐ น. ณ วัดพระบาทน้ำพุ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ) ประธานเททองหล่อ