พิธีหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางห้ามญาติมีนาคปรก

พิธีหล่อพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ปางห้ามญาติมีนาคปรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินทร์ เจ้าภาพคุณเมตตา ปราบสุธา พระราชวิสุทธิประชานาถ ประธานเททองหล่อ