มูลนิธิพุทธสถานฯมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานฯ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง และกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 72 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นางสายทอง โพธิ ชาวบ้านห้วยวัวตาย ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี