พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 พุทธสถานลพบุรีฯ นำโดย ดร.วิชัย ไทยถาวร ผู้อำนวยการพุทธสถานฯ ร่วมกับ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน พร้อมด้วย พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาดวัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดสรรเสริญคุณ พระรัตนตรัย พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล อาทิ สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป