มูลนิธิพุทธสถานฯร่วมทำบุญอุทิศบุพพการี ผู้มีพระคุณ และผู้อุปถัมภ์วัดสิงห์คูยาง

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นำโดยพระครูภัทรปัญญาวุธ (ประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ, เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง) ร่วมทำบุญอุทิศบุพพการี ผู้มีพระคุณ และผู้อุปถัมภ์วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี