มูลนิธิพุทธสถานฯมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานฯ คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง และกรมทหารปืนใหญ่ ที่ 72 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ ครอบครัว นายเฉลิม คงรัก ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อ วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 บ้านหนองคู หมู่ 9 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี