มูลนิธิพุทธสถานฯมอบสิ่งของให้กับสาธารณสุขอำโภอโคกสำโรง

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานฯ มอบสิ่งของให้กับสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพิจารณาจัดสรร แก่เด็กพิการ ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี