พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์


วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย ดร.วิชัย ไทยถาวร (ผู้อำนวยการพุทธสถานฯ) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ เมตตาให้คณะสาธุชนสรงน้ำขอพร ทางพุทธสถานขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้