มูลนิธิพุทธสถานฯ รดน้ำดำหัวขอพร ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ และภรรยา

วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย นายประดุจบุญ ทองสว่าง (เลขานุการมูลนิธิพุทธสถานฯ) รดน้ำดำหัวขอพร ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ และภรรยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์