มูลนิธิพุทธสถานฯ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ นำโดย นายประดุจบุญ ทองสว่าง (เลขานุการมูลนิธิพุทธสถานฯ ) สรงน้ำขอพรจาก ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ) พระครูภัทรปัญญาวุธ (ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานฯ) และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์