มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ มอบข้าวสารให้กับตัวแทนคณะผู้บิหารตำบลห้วยโป่ง


วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง มอบข้าวสารให้กับตัวแทน ผู้บริหารตำบลห้วยโป่ง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำแจกจ่ายให้กับ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในตำบลห้วยโป่ง