กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในการนี้ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, เทศบาลเมืองเขาสามยอด, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง, และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทำบุญในวันนี้