กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้