มูลนิธิพุทธสถานฯ มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มูลนิธิพุทธสถานฯ มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องๆนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33