กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตร จัดขึ้น ณ พุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ