เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้าง พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ และร่วมเขียนแผ่นทองหล่อพระพุทธรูป 89ปางตามกำลังศรัทธา