ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเลี้ยงเพลพระ

กิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และเลี้ยงเพลพระ ทุกวันพฤหัสที่ 2กะ วันพฤหัสที่ 4 ของเดือน

#กจกรรม