ร่วมสมทบทุนสร้างสถานปฎิบัติธรรม

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัธาทั้งหลาย ร่วมสมทบทุน สร้างพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ เพื่อให้พุทธสถานแห่งนี้ เป็นสถานบันที่ให้โอกาส ทางการศึกษา และการปฎิบัติธรรมแก่ศาสนิกชนทั่วไป เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ ตามสติปัญญาของตนอย่างเหมาะสมด้วยความสมัครใจ และอิสระ ต้องใช้เวลายาวนาน และงบปรัมาณการก่อสร้างจำนวนมาก จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จึงกำหนดตั้งบู๊ททุกวันอาทิตย์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งแต่ 08.00 - 15.00 น. จึงขอแจ้งข่าว มายังผู้มีจิตศรัธาร่วมสมทบทุนในครั้งนี้

#กจกรรม