กำหนดการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง


กำหนดการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน

ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน

ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

...............................................................

เวลา 09.00 น. - ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (บริเวณด้านข้างอาคารเรือนกระจก)

พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

เวลา 10.00 น. - เจ้าภาพจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

- พิธีการนำไหว้พระ

เวลา 10.19 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. - เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ทำภัตตากิจเสร็จ

- เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร

หมายเหตุ : * ของตักบาตรสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป หากไม่ได้เตรียมมาทางพุทธสถานฯ

มี (สินค้าจากบริษัทใจฟ้า โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ) จำหน่าย

* อาหารคาวหวาน สำหรับถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ทางเจ้าภาพจะ จัดเตรียมมาอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันหรือตามความสะดวกก็ได้

* ประสานงานกิจกรรมพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โทร. ๐๓๖ - 771-350 โทรสาร ๐๓๖ - 771-353

มือถือ จันทวันต์ ๐๙7 - 236-7848 ,เดือนนภา 094 - 351-8260

#กจกรรม