วิ่ง ปั่น สู่ประตูธรรมมะ วันมาฆบูชา

พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น สู่ประตูธรรมมะ วันมาฆบูชา 11 พฤษภาคม 2560 เริ่มกิจกรรม ปล่อยตัวนักวิ่ง ช่วงเช้ามืด ปล่อยตัวนักปั่น ไป-กลับเขาวงพระจันทร์ ระยะทาง 24 กม. จบการแข่งขันมีพิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน จากนั้นมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธเจ้าน้อย นำโดยพระสงฆ์ 109 รูป จากนั้นมีพิธีรับศรีมหาโพธิ์ เพื่อปลูกเป็นศิริมงคล พระราชวิสุทธิประชานาถแสดงสัมโมทนียกถา และมีพิธีเททองหล่อเศียรองค์พระพุทธศรีสุวรรรภูมิ