พิธีเททองหล่อเศียรองค์พระพุทธศรีสุวรรรภูมิ

พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดมีพิธีเททองหล่อเศียรองค์พระพุทธศรีสุวรรรภูมิ วันมาฆบูชา 11 พฤษภาคม 2560