กิจกรรมวันสงกรานต์ 2560

กิจกรรมวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2560 ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งช่วงเช้า เลี้ยงเพลพระ มีการแสดงรำวงย้อนยุค ทรงน้ำพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ ทรงท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ ทรงน้ำผู้สูงอายุ

#กจกรรม