ภาพมุมสูง พระพุทธเจ้าน้อย ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ


พุทธสถานศรีสุวรรณภูมิ สถานที่แห่งการปฎิบัติ รู้จริง วิทยาลัยแห่งจิต โดย หลวงพ่ออลงกต ที่ตั้ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ โคกสำโรง ลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี ภาพโดย BaddogOat

#วดโอ